Regulamentul Competiției Premiu de Popularitate în cadrul Galei RIDA 2023

Competiție desfășurată pe website-ul rida.ro
Perioada Competiției: 28.04.2023 – 8.05.2023

Art. 1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Prezentul Regulament este stabilit de RIDA – ROMANIAN INTERIOR DESIGN ASSCIATION. Pentru orice întrebări vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail colaboram@rida.ro.
Organizatorul Concursului este RIDA – ROMANIAN INTERIOR DESIGN ASSCIATION este o asociație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut, denumită în cele ce urmează „Organizatorul”.

Decizia de derulare a acestei Competiții conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), prin întocmirea unui act adițional.

Art. 2: DURATA COMPETIȚIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
Competiția este organizată și desfășurată pe website-ul RIDA: www.rida.ro
Competiția se desfășoară în perioada 28.04.2023, ora 12:00 – 8.05.2023, ora 16:30

Art. 3: DREPTUL DE PARTICIPARE LA COMPETIȚIE
În competiție sunt înscrise automat cele 70 de proiecte prezente în albumul RIDA, denumit Lifestyle Design Interior, ediția 2023. La ora startului competiției, proiectele din concurs au fost resetate la 0 like-uri.

Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă, prin mijloce tehnologice online prin descalificarea participanților pe a căror pagina de proiect se înregistrază activitate de fraudă online.
Participarea la această competiție implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Art. 4. REGULAMENTUL COMPETIȚIEI
Regulamentul Competiției este disponibil pe perioada acestuia pe site-ul organizatorului, RIDA: www.rida.ro
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi desfasurarea Competiției, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea acestuia, in forma actualizata, pe site-ul https://www.rida.ro/. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate prin mijloacele mai sus amintite.

Art.5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI
Competiția se desfășoară pe website-ul Organizatorului, în fiecare pagină a fiecarui proiect din albumul Lifestyle Design Interior 2023. Toate proiectele sunt centralizate în pagina online Album 2023: https://www.rida.ro/proiecte/album-2023/
Fiecare utilizator care accesează online pagina de Competiție, își va putea vota proiectul preferat accesând butonul „Votează proiectul” de la finalul paginii de proiect. Numărul de voturi este vizibil în pagina de proiect, în partea de sus a paginii.
Pe toata Perioada Competiției un utilizator poate vota o singură data un proiect. Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului participanților care încearcă să fraudeze sau prin anularea voturilor proiectului în cauză.

ART. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR. CONDIȚII DE VALIDARE
Câltigătorul competiției va fi proiectul cu cele mai multe voturi valide la data 8.05.2023, ora 16:30
In cazul in care unul dintre participantii desemnati castigatori nu indeplineste conditiile de mai sus, premiul va fi acordat următorului participant cu cele mai multe voturi, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor de mai sus.

ART. 7. PREMIILE SI ACORDAREA PREMIILOR
Premiul oferit în cadrul acestui concurs este un premiu-surpriză, ce va fi anunțat în cadrul Galei RIDA din data de 10 mai 2023.
Premiile sunt atribuite in conformitate cu mecanismul descris în Regulament și vor fi transmise numai Castigatorilor validați în conformitate cu prevederile acestui Regulament.
Premiile acordate în cadrul acestui Concurs trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar Organizatorul poate dispune de acestea dupa cum consideră, inclusiv poate să nu le atribuie.

ART. 8. RESPONSABILITATE
Participarea la această Competiție implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni tehnice ce apar independent de voința sa care pot conduce la întreruperea funcționării canalului de înscriere la Competiție. În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecțiunilor.

ART. 9. ÎNCETAREA COMPETIȚIEI
Competiția poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Competiția.

Art. 10. LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ
Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Competiții.
În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 11. ALTE CLAUZE
Deciziile Organizatorului privind Competiția sunt finale și aplicabile tuturor participanților.
Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară.
Prezentul regulament a fost întocmit de Organizator astăzi, 27.04.2023.