Regulamentul comunității RIDA

Prezentul Regulament este stabilit de RIDA – ROMANIAN INTERIOR DESIGN ASSCIATION. Pentru orice întrebări vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail colaboram@rida.ro.

1. DESPRE RIDA

RIDA – ROMANIAN INTERIOR DESIGN ASSCIATION este o asociație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.

Misiunea RIDA este de a susține și a promova un standard ridicat de calitate estetică și funcțională, de a recunoaște meritele profesioniștilor din industrie și de a susține competitivitatea în rândul acestora, de a sprijini mediul educativ din România, de a încuraja antreprenoriatul și meseriile certificate. Toate demersurile asociației au ca scop final sensibilizarea oamenilor cu privire la impactul pozitiv pe care îl are designul interior asupra stilului de viață și bunăstării acestora.

Ne propunem ca prin această platformă să creăm un loc virtual și inspirațional pentru arhitecți, designeri de interior și alți profesioniști din domeniu, dar și pentru oamenii pasionați de design interior. Invităm și încurajăm arhitecții și designerii de interior să se înscrie în comunitate și să ne trimită proiectele lor, pentru a construi împreună o platformă dedicată exclusiv designului interior, care încurajează și susține colaborarea, inovația și excelența.

2. ÎNSCRIEREA ÎN COMUNITATEA RIDA

Înscrierea în comunitate se va face completetând Formularul de Înscriere de pe website-ul www.rida.ro, secțiunea Devino Membru.

Formularul de Înscriere cuprinde secțiuni obligatorii. Aplicantul va oferi un link ce cuprinde proiecte de portofoliu (website, blog, profil de social media etc.) în baza căruia Comisia RIDA va evalua posibilitatea oferirii statutului de Membru RIDA. Conținutul oferit spre evaluare în link-ul ce cuprinde proiecte de portofoliu (website, blog, profil de social media etc.) nu va fi folosit spre publicare, având doar rol de criteriu de selecție. Comisia RIDA are rol de juriu de selecție și își rezervă dreptul de veto în stabilirea acordării statutul de Membru RIDA. Evaluarea aplicației de obținere a statutului de Membru RIDA de către Comisia RIDA are la bază verificarea respectării Criteriilor Obigatorii din formularul de aplicare și judecata Calității Creative și a Coerenței Generale. Informațiile înregistrate în platformă sunt introduse de către utilizatorul extern și validate intern de către Comisia RIDA.

Aplicantul va oferi informații referitoare la pregătirea profesională în domeniu (studii, cursuri, acreditări etc.). Aceste informații nu vor fi publicate pe profilul utilizatorului, având ca rol eficientizarea centralizării informațiilor în scop intern.

Au dreptul de a aplica pentru statutul de Membru RIDA Designeri, Arhitecți și Birouri de Arhitectură sau Design în baza dovezii unei forme juridice de reprezentare prin introducerea Codului Unic de Inregistrare (CUI).

După completarea și trimiterea Formularului de Înscriere, aplicanții au obligația de a-și verifica e-mailul pentru a nu pierde notificări importante din partea RIDA. Ne rezervăm dreptul de a cere informații sau fotografii suplimentare înainte de acordarea statutului de Membru RIDA.

Completarea și trimiterea Formularului de Înscriere nu garantează automat obținerea statutului de Membru RIDA.

3. PUBLICAREA PROIECTELOR PE WEBITE-UL WWW.RIDA.RO ȘI ÎNSCRIEREA PROIECTELOR ÎN COMPETIȚIA RIDA

Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA se vor face completetând Formularul de pe website-ul www.rida.ro, secțiunea Trimite-ne proiectul tău. Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA pot fi făcute separat sau simultan, fără a fi condiționate reciproc. Aceste opțiuni sunt rezervate exclusiv Membrilor RIDA. Informațiile înregistrate în platformă sunt introduse de către utilizatorul extern și validate intern de către Comisia RIDA.

Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA stabilesc calitatea de creator / deținător al drepturilor de autor privind proiectul/proiectele înscrise și totodată acordul de publicare a proiectelor trimise, în format integral sau parțial pe website-ul www.rida.ro, pe pagina de profil proprie și pe canalele social media prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare.

Atât textul, cât și imaginile atașate Formularului vor fi folosite în materialele de comunicare pe diverse canale (pe website-ul www.rida.ro, pe pagina de profil proprie și pe canalele de social media. Participanții au obligația de a furniza fotografii relevante ale proiectului și de a respecta specificațiile tehnice din Formular.

După completarea și trimiterea Formularul, toate proiectele vor fi prezentate Comisiei RIDA. Membrii Comisiei RIDA vor selecta proiectele ce vor fi publicate pe website-ul www.rida.ro și/sau înscrise în Competiția RIDA. La finalul procesului de selecție, toți aplicanții care au înscris proiecte vor primi un e-mail privind decizia finală a Comisiei RIDA. Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA pot fi astfel acordate sau refuzate în funcție de decizia Comisiei RIDA.

Comisia RIDA are rol de juriu de selecție și își rezervă dreptul de veto în stabilirea Publicării unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierii unui proiect în Competiția RIDA. Evaluarea aplicației în vederea Publicării unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierii unui proiect în Competiția RIDA de către Comisia RIDA are la bază verificarea respectării Criteriilor Obigatorii și judecata Calității Creative și a Coerenței Generale a proiectului trimis.

După completarea și trimiterea Formularului aplicanții au obligația de a-și verifica e-mailul pentru a nu pierde notificări importante din partea RIDA. Ne rezervăm dreptul de a cere informații sau fotografii suplimentare înainte de Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA.

Completarea Formularului nu garantează automat Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA.

În timp ce Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro este permisă în orice moment al anului, Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA este permisă doar în perioada campaniei de Call for Projects, stabilită de către organizatorul Competiției – RIDA. Campania Call for Projects este definită de Regulamentul Competiției RIDA, comunicat Membrilor RIDA pe canalele specifice.

4. MEMBRII RIDA ȘI CALITATEA DE MEMBRU RIDA. DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA STATUTULUI DE MEMBRU RIDA. DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

Membrii RIDA sunt considerați toți cei ce au obținut statutul de Membru RIDA prin Înscrierea în Comunitate.

Membrii RIDA au următoarele Drepturi:
a. Să participe la Proiectele RIDA, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbateri care interesează domeniul și practica profesională;
b. Să semnaleze către RIDA problemele care privesc scopul şi obiectivele RIDA, în vederea promovării şi apărării acestora;
d. Să primească sprijin şi asistenţă din partea RIDA în măsură justificată și coerentă;
e. Să se reprezinte prin statutul de Membru RIDA;
f) Să adreseze cereri, propuneri sau reclamatii la orice nivel al RIDA si să primească răspuns;
c. Să poată renunța oricând la calitatea de Membru RIDA;

Membrii RIDA au următoarele Îndatoriri:
a. Să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile Comisiei RIDA şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor RIDA;
b. Să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material la adresa RIDA;
c. Să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza scopul, obiectivele, activitatea sau interesele RIDA;
d. Să contribuie, după posibilități, la atingerea scopului RIDA fără să revendice avantaje;
e. Să nu angajeze RIDA în nici o activitate fără a avea mandat în acest sens;
g) Să aibă conduită civică, morală și profesională, să dovedească fidelitate față de cauza și scopul RIDA.

Calitatea de Membru RIDA încetează prin:
a) Demisie
b) Excluderea pentru nerespectarea prevederilor statutare sau pentru desfășurarea unor activități care aduc prejudicii la adresa RID
c) Excluderea pentru neîndeplinirea standardelor deontologice în cadrul RIDA

Excluderea unui Membru RIDA se hotărăște de către Comisia RIDA. Comisia RIDA își rezervă dreptul de veto în stabilirea retragerii statutul de Membru RIDA prin excludere.

5. DREPTURI DE AUTOR

RIDA și partenerii săi își rezervă dreptul de a reproduce, înregistra, publica, distribui și difuza imaginile și conținutul multimedia create pentru și rezultate în urma Proiectelor întreprinse de către RIDA (inclusiv numele participanților), pentru a promova eficient RIDA.

RIDA își rezervă ulterior dreptul de a solicita Membrilor RIDA să trimită parte din sau toate piesele înscrise sau trimise în cadrul proiectelor RIDA, în scopul de a promova RIDA atât în evenimente din România, cât și din străinătate. Termenii și condițiile specifice vor fi stabilite ulterior, de la caz la caz.

RIDA nu își asumă responsabilitatea morală, juridică sau legală asupra materialelor (text, imagine, multimedia) înscrise sau trimise, scopul RIDA fiind pur reprezentativ, promoțional și expozițional. Responsabilitatea morală, juridică sau legală asupra materialelor (text, imagine, multimedia) înscrise sau trimise este în integralitate a Membrilor RIDA, aceștia asumându-și în prealabil calitatea de creator / deținător al drepturilor de autor privind materialelor (text, imagine, multimedia) înscrise sau trimise și totodată acordul de publicare, în format integral sau parțial pe website-ul www.rida.ro, pe pagina de profil proprie și pe canalele social media prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare.