Termeni și condiții

I. TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE WWW.RIDA.RO

Acest document stabileste termenii si conditiile in care puteti utiliza site-ul www.rida.ro, numit generic in continuare si „site-ul”. E-mail de contact: colaboram@rida.ro.
Accesul si utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, in termenii si conditiile stipulate de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea, inregistrarea ca membru, inscrierea de proiecte si accesarea oricarei alte functionalitati presupun implicit acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora.

1. DEFINITII SI TERMENI

RIDA – ROMANIAN INTERIOR DESIGN ASSCIATION este o asociație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.

Utilizator – persoana fizica / juridica care are sau obtine acces la site, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Asociatia RIDA (electronic, telefonic, etc)

Membru – orice persoana fizica/juridica inregistrata pe Site care, prin finalizarea procesului de inregistrare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii si a carui inregistrare a primit aprobarea Comisiei RIDA

Cont – sectiunea din site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite logarea utilizatorului si care contine informatii despre Membru/Utilizator

Continut – toate informatiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Noutatilor si Beneficiilor adresate utilizatorilor si accesibile intr-o anumita perioada.

2. ÎNSCRIEREA ÎN COMUNITATEA RIDA

2.1. Înscrierea în comunitate se va face completetând Formularul de Înscriere de pe website-ul www.rida.ro, secțiunea Devino Membru.

2.2. Formularul de Înscriere cuprinde secțiuni obligatorii. Aplicantul va oferi un link ce cuprinde proiecte de portofoliu (website, blog, profil de social media etc.) în baza căruia Comisia RIDA va evalua posibilitatea oferirii statutului de Membru RIDA. Conținutul oferit spre evaluare în link-ul ce cuprinde proiecte de portofoliu (website, blog, profil de social media etc.) nu va fi folosit spre publicare, având doar rol de criteriu de selecție. Comisia RIDA are rol de juriu de selecție și își rezervă dreptul de veto în stabilirea acordării statutul de Membru RIDA. Evaluarea aplicației de obținere a statutului de Membru RIDA de către Comisia RIDA are la bază verificarea respectării Criteriilor Obigatorii din formularul de aplicare și judecata Calității Creative și a Coerenței Generale. Informațiile înregistrate în platformă sunt introduse de către utilizatorul extern și validate intern de către Comisia RIDA.

2.3. Aplicantul va oferi informații referitoare la pregătirea profesională în domeniu (studii, cursuri, acreditări etc.). Aceste informații nu vor fi publicate pe profilul utilizatorului, având ca rol eficientizarea centralizării informațiilor în scop intern.

2.4. Au dreptul de a aplica pentru statutul de Membru RIDA Designeri, Arhitecți și Birouri de Arhitectură sau Design în baza dovezii unei forme juridice de reprezentare prin introducerea Codului Unic de Inregistrare (CUI).

2.5. După completarea și trimiterea Formularului de Înscriere, aplicanții au obligația de a-și verifica e-mailul pentru a nu pierde notificări importante din partea RIDA. Ne rezervăm dreptul de a cere informații sau fotografii suplimentare înainte de acordarea statutului de Membru RIDA.

2.6. Completarea și trimiterea Formularului de Înscriere nu garantează automat obținerea statutului de Membru RIDA.

3. PUBLICAREA PROIECTELOR PE WEBITE-UL WWW.RIDA.RO ȘI ÎNSCRIEREA PROIECTELOR ÎN COMPETIȚIA RIDA

3.1. Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA se vor face completetând Formularul de pe website-ul www.rida.ro, secțiunea Trimite-ne proiectul tău. Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA pot fi făcute separat sau simultan, fără a fi condiționate reciproc. Aceste opțiuni sunt rezervate exclusiv Membrilor RIDA. Informațiile înregistrate în platformă sunt introduse de către utilizatorul extern și validate intern de către Comisia RIDA.

3.2. Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA stabilesc calitatea de creator / deținător al drepturilor de autor privind proiectul/proiectele înscrise și totodată acordul de publicare a proiectelor trimise, în format integral sau parțial pe website-ul www.rida.ro, pe pagina de profil proprie și pe canalele social media prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare.

3.3. Atât textul, cât și imaginile atașate Formularului vor fi folosite în materialele de comunicare pe diverse canale (pe website-ul www.rida.ro, pe pagina de profil proprie și pe canalele de social media. Participanții au obligația de a furniza fotografii relevante ale proiectului și de a respecta specificațiile tehnice din Formular.

3.4. După completarea și trimiterea Formularul, toate proiectele vor fi prezentate Comisiei RIDA. Membrii Comisiei RIDA vor selecta proiectele ce vor fi publicate pe website-ul www.rida.ro și/sau înscrise în Competiția RIDA. La finalul procesului de selecție, toți aplicanții care au înscris proiecte vor primi un e-mail privind decizia finală a Comisiei RIDA. Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA pot fi astfel acordate sau refuzate în funcție de decizia Comisiei RIDA.

3.5. Comisia RIDA are rol de juriu de selecție și își rezervă dreptul de veto în stabilirea Publicării unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierii unui proiect în Competiția RIDA. Evaluarea aplicației în vederea Publicării unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierii unui proiect în Competiția RIDA de către Comisia RIDA are la bază verificarea respectării Criteriilor Obigatorii și judecata Calității Creative și a Coerenței Generale a proiectului trimis.

3.6. După completarea și trimiterea Formularului aplicanții au obligația de a-și verifica e-mailul pentru a nu pierde notificări importante din partea RIDA. Ne rezervăm dreptul de a cere informații sau fotografii suplimentare înainte de Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA.

3.7. Completarea Formularului nu garantează automat Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro și/sau Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA.

3.8. În timp ce Publicarea unui proiect pe website-ul www.rida.ro este permisă în orice moment al anului, Înscrierea unui proiect în Competiția RIDA este permisă doar în perioada campaniei de Call for Projects, stabilită de către organizatorul Competiției – RIDA. Campania Call for Projects este definită de Regulamentul Competiției RIDA, comunicat Membrilor RIDA pe canalele specifice.

4. MEMBRII RIDA ȘI CALITATEA DE MEMBRU RIDA. DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA STATUTULUI DE MEMBRU RIDA. DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

4.1. Membrii RIDA sunt considerați toți cei ce au obținut statutul de Membru RIDA prin Înscrierea în Comunitate.

4.2. Membrii RIDA au următoarele Drepturi:
a. Să participe la Proiectele RIDA, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbateri care interesează domeniul și practica profesională;
b. Să semnaleze către RIDA problemele care privesc scopul şi obiectivele RIDA, în vederea promovării şi apărării acestora;
d. Să primească sprijin şi asistenţă din partea RIDA în măsură justificată și coerentă;
e. Să se reprezinte prin statutul de Membru RIDA;
f) Să adreseze cereri, propuneri sau reclamatii la orice nivel al RIDA si să primească răspuns;
c. Să poată renunța oricând la calitatea de Membru RIDA;

4.3. Membrii RIDA au următoarele Îndatoriri:
a. Să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile Comisiei RIDA şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor RIDA;
b. Să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material la adresa RIDA;
c. Să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza scopul, obiectivele, activitatea sau interesele RIDA;
d. Să contribuie, după posibilități, la atingerea scopului RIDA fără să revendice avantaje;
e. Să nu angajeze RIDA în nici o activitate fără a avea mandat în acest sens;
g) Să aibă conduită civică, morală și profesională, să dovedească fidelitate față de cauza și scopul RIDA.

4.4. Calitatea de Membru RIDA încetează prin:
a) Demisie
b) Excluderea pentru nerespectarea prevederilor statutare sau pentru desfășurarea unor activități care aduc prejudicii la adresa RID
c) Excluderea pentru neîndeplinirea standardelor deontologice în cadrul RIDA

4.5. Excluderea unui Membru RIDA se hotărăște de către Comisia RIDA. Comisia RIDA își rezervă dreptul de veto în stabilirea retragerii statutul de Membru RIDA prin excludere.

5. DREPTURI DE AUTOR

5.1. RIDA și partenerii săi își rezervă dreptul de a reproduce, înregistra, publica, distribui și difuza imaginile și conținutul multimedia create pentru și rezultate în urma Proiectelor întreprinse de către RIDA (inclusiv numele participanților), pentru a promova eficient RIDA.

5.2. RIDA își rezervă ulterior dreptul de a solicita Membrilor RIDA să trimită parte din sau toate piesele înscrise sau trimise în cadrul proiectelor RIDA, în scopul de a promova RIDA atât în evenimente din România, cât și din străinătate. Termenii și condițiile specifice vor fi stabilite ulterior, de la caz la caz.

5.3. RIDA nu își asumă responsabilitatea morală, juridică sau legală asupra materialelor (text, imagine, multimedia) înscrise sau trimise, scopul RIDA fiind pur reprezentativ, promoțional și expozițional. Responsabilitatea morală, juridică sau legală asupra materialelor (text, imagine, multimedia) înscrise sau trimise este în integralitate a Membrilor RIDA, aceștia asumându-și în prealabil calitatea de creator / deținător al drepturilor de autor privind materialelor (text, imagine, multimedia) înscrise sau trimise și totodată acordul de publicare, în format integral sau parțial pe website-ul www.rida.ro, pe pagina de profil proprie și pe canalele social media prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare.

5.4. Prin trimiterea de proiecte prin intermediul website-ului www.rida.ro, autorul sau reprezentantul autorului care trimite proiectul, isi asuma își asumă calitatea de creator / deținător al drepturilor de autor privind Proiectul/Proiectele trimise, și declară pe propria răspundere că:

a. este de acord cu publicarea Proiectului/Proiectelor, integrală sau parțială pe canalele următoare:

  • Albumul Lifestyle Design Interior, ediția 2023, în format print și digital
  • Website-ul Asociației RIDA: https://designdeinterior.ro/ si https://rida.ro/
  • Instagram: https://www.instagram.com/designdeinterior.ro/
  • Facebook: https://www.facebook.com/designdeinterior.ro/

b. va pune la dispoziție în format digital și tipărit (dacă este cazul) elementele necesare pentru postare/publicare;
c. deține toate drepturile legitime cu privire la Proiect/Proiecte și că am dreptul necondiționat să decid și să aprob publicarea lui/lor, iar asociația RIDA, persoană juridică română de drept privat, nonprofit, neguvernamentală, apolitică şi independentă, înființată conform Încheierii din 13.09.2018 pronunțată de Judecătoria Sector 5 în dosarul nr. 15399/302/2018, cu sediul social în Bucuresti, sector 5, Str. Nicolae Dobrin nr. 18, et. 1, având CIF 40670727, este exonerată de orice răspundere.

6. DREPTUL DE PROPRIETATE

6.1. Continutul site-ului, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Asociatiei RIDA, fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

6.2. Membrului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui continut in orice alt context decat cel original intentionat de Asociatia RIDA, includerea oricarui continut in afara site-ului, decat cu acordul scris expres al Asociatiei RIDA.

6.3. In cazul in care Asociatia RIDA confera Membrului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Asociatiei RIDA pentru respectivul Membru/Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

6.4. Nici un continut transmis catre Membru sau Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Asociatiei RIDA si/sau al angajatului/prepusului angajat Asociatiei RIDA care a mijlocit transferul de continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

7. CONFIDENTIALITATE

7.1. Informatiile de orice natura furnizate de catre utilizator vor ramane in proprietatea Asociatiei RIDA.

7.2. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de utilizator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Asociatiei RIDA.

7.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Asociatiei RIDA acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Asociatia RIDA sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, sugestii, know-how-uri sau tehnici pe care le-ati trimis prin intermediul Site-ului. sociatia RIDA nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

7.4. Prin inscrierea in baza de date a sociatia RIDA, utilizatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai sociatia RIDA: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care sociatia RIDA poate dezvolta programe comune de educatie, oferire de beneficii etc. in industria designului interior.

8. PUBLICITATE

8.1. Newsletterele Asociatiei RIDA sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de Asociatia RIDA. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.

8.2. In momentul in care utilizatorul isi creeaza un cont pe site, are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de newslettere. Optiunea cu privire la acordul emis de catre acesta poate fi modificata in orice moment, prin contactarea Asociatiei RIDA in acest sens.

8.3. Dezabonarea de la primirea newsletterelor se poate face in orice moment folosind butonul special destinat din cadrul oricarui newsletter

8.4. Renuntarea la primirea newsletterelor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru Termeni si conditii.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. RIDA – ROMANIAN INTERIOR DESIGN ASSCIATION este o asociație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.

9.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Asociatia RIDA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

9.3. Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / membrilor privind situatia contului lor de pe rida.ro, informarea utilizatorilor/membrilor privind activitati comerciale, de promovare a si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica si comportamentul consumatorului.

9.4. Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a Asociatia RIDA si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Asociatia RIDA, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Asociatia RIDA, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre Asociatia RIDA atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.

9.5. Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

9.6. Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Str. Progresului 1-3, Bucuresti, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interviti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

9.7. Astfel, Asociatia RIDA poate notifica utilizatorii/membrii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

9.8. Asociatia RIDA nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/membru care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul rida.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali. De asemenea, Asociatia RIDA poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asigurători.

9.9. Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.